Perscommuniqué asbestattest

Standpunt Fedasbest omtrent aantal asbestdeskundigen inventarisatie.

We zijn van oordeel dat de standpunten van onder meer de vastgoedsector in de pers omtrent de introductie van het asbestattest en de asbestdeskundigen inventarisatie (ADI), dienen genuanceerd en nader geduid te worden.  

Er zijn momenteel 189 procesgecertificeerde bedrijven en 258 persoonsgecertificeerde ADI beschikbaar in de markt. Het aantal ADI neemt bovendien snel toe. Rekening houdend met het aantal verkopen in Vlaanderen en in acht nemend dat slechts een deel ouder is dan het risicojaar 2001, zal deze beschikbare capaciteit in normale omstandigheden reeds volstaan.

Er werd door verschillende partijen, ondanks talrijke waarschuwingen, lang gewacht om over te gaan tot de bestelling van een asbestattest omdat er gehoopt werd het verkoopscompromis nog te kunnen afronden voor 23 november 2022. Nu verwachten betrokkenen vooralsnog dat een asbestattest binnen de kortste tijd kan verkregen worden.

Naar ons aanvoelen wordt de gehele beschikbare capaciteit aan ADI in Vlaanderen niet aangesproken.  Sommige partijen maakten vooraf commerciële afspraken waarbij een aantal zakenpartners mogelijk hun engagementen niet kunnen naleven. Er zijn evenwel ADI die nog over capaciteit beschikken.      

Fedasbest raadt daarom aan offerte te vragen bij diverse ADI en hierbij de lijst van ADI te consulteren die door OVAM is gepubliceerd op haar website.

Fedasbest kan geen uitstel van introductie van het asbestattest ondersteunen aangezien haar leden en bij uitbreiding alle ADI die momenteel reeds procesgecertificeerd zijn, ernstig financieel benadeeld zouden kunnen worden. Het vergt immers een aanzienlijke investering om ADI te kunnen worden, zeker voor kleinere ondernemingen. 

Fedasbest is erg beducht voor het versoepelen van het certificatiekader onder druk van de markt. De huidige situatie is ons inziens een momentopname die mogelijk snel zal uitgevlakt worden. Het huidige certificatiekader en het inspectieprotocol heeft een draagvlak binnen de sector en staat borg voor een degelijke kwaliteit, hetgeen het algemeen belang ten goede komt.  Asbest is immers een erg schadelijke stof die, bij een onzorgvuldig beheer, de gezondheid van huidige en toekomstige gebouwgebruikers kan bedreigen.