Asbestdeskundige inventarisatie

Vrijwillige opleiding basiskennis asbestinventarisatie (16 u) met optionele praktijkmodule (8 u).

In deze opleiding zal u de nodige basisvorming krijgen die een asbestdeskundige nodig heeft om een asbestinventaris op te stellen. Denk hierbij aan asbestherkenning, staalname, verwijderingsmethoden, … Deze opleiding beantwoordt aan de ‘Leidraad voor asbestdeskundigen’ (cfr. OVAM)

Verplichte opleiding asbestdeskundige inventarisatie

In deze opleiding zal u de verplichte inhoud om ‘gecertificeerd asbestdeskundige’ te worden kunnen volgen. Denk hierbij aan het inspectieprotocol, het gebruik van de databank, … Deze opleiding kan uitsluitend aangeboden worden door de opleidingspartners van de certificatie-instellingen. Na deze opleiding kan u via de examenbeheerder het examen afleggen.

Onze docenten

Onze docenten zijn allemaal specialisten in hun vakgebied.

Bijscholingen

Onze verplichte bijscholingen starten half juli 2023.

Meer info volgt de volgende dagen.