Asbestdeskundige inventarisatie

Vrijwillige opleiding basiskennis asbestinventarisatie (16 u) met optionele praktijkmodule (8 u).

In deze opleiding zal u de nodige basisvorming krijgen die een asbestdeskundige nodig heeft om een asbestinventaris op te stellen. Denk hierbij aan asbestherkenning, staalname, verwijderingsmethoden, … Deze opleiding beantwoordt aan de ‘Leidraad voor asbestdeskundigen’ (cfr. OVAM)

Verplichte opleiding asbestdeskundige inventarisatie

In deze opleiding zal u de verplichte inhoud om ‘gecertificeerd asbestdeskundige’ te worden kunnen volgen. Denk hierbij aan het inspectieprotocol, het gebruik van de databank, … Deze opleiding kan uitsluitend aangeboden worden door de opleidingspartners van de certificatie-instellingen. Na deze opleiding kan u via de examenbeheerder het examen afleggen.

Verplichte bijscholingen

Elke persoonsgecertificeerde ADI moet verplicht jaarlijks een bijscholing volgen met als eerste keer in 2023.

Onze docenten

Onze docenten zijn allemaal specialisten in hun vakgebied.