Opleidingen

De vereniging zal diverse  activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voorlichting, bewustmaking en ondersteuning op vlak van asbest, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten ten allen tijde volledig zullen worden bestemd in functie van het belangloos doel van de vereniging.

Deze activiteiten kunnen bestaan uit diverse :

  • Een platform waar erkende laboratoria en deskundigen asbest met elkaar in overleg kunnen treden o.a. het bespreken van dagdagelijkse praktische situaties, overleg plegen omtrent toepasselijke wetgeving, het toepassen van wetgeving in praktijksituaties, etc.
  • Op treden als gesprekspartner met de wetgever op het gebied van asbest gerelateerde onderwerpen. 
  • De vorming van een gemeenschappelijke belangenbasis tegenover overheden en/of instanties en diverse belangengroepen.
  • Het informeren van de leden over de ontwikkelingen in het Belgisch en Europees beleid omtrent asbest gerelateerde onderwerpen.
  • Leden informeren en bij te staan op beroepsgebied door middel van seminaries, opleidingen en dergelijke meer met betrekking tot asbest gerelateerde onderwerpen.
  • Ethiek en goede bedrijfspraktijken ontwikkelen en bevorderen in het kader van asbest gerelateerde onderwerpen.