Werkgroep opleidingen

Verantwoordelijke: Nick Cuypers (Abesco) & Aart Vandebroek (Abesco)

De huidige Federale wetgeving legt geen voorwaarden op aan personen of bedrijven die asbestinventarissen opstellen.  Er gelden noch voorwaarden op het vlak van technische bekwaamheid noch op het vlak van onafhankelijkheid.  In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan een asbestinventaris in het kader van een sloop of renovatie weliswaar niet opgesteld worden door de uitvoerende aannemer doch ook hier gelden geen bekwaamheidsvereisten. Het sloopopvolgingsplan in Vlaanderen dient opgesteld te worden door een Tracimat-deskundige. In de opleiding als Tracimat-deskundige komt asbest aan bod.

OVAM werkt momenteel de voorstellen uit omtrent de opleiding en certificatie van asbestdeskndigen in Vlaanderen. Fedasbest werpt zich hierbij op als gesprekspartner en adviseur.  

De volgende thema’s zijn binnen deze werkgroep in voorbereiding:

  • Opleidingsinhoud gecertificeerd asbestdeskundige Vlaanderen
  • Certificatietraject asbestdeskundige Vlaanderen
  • Mogelijke rol van Fedasbest bij certificatietraject
  • Advies m.b.t. bekwaamheidscriteria asbestdeskundige op andere beleidsniveaus

Leden

Naam Bedrijf
Raoel PeetersAsper
Aart VandenbroekAbesco cvba
Jan Van BouwelIBEVE
Tino BraeckmanTranslab
Peter NagelsOesterbaai

Opleidingskalender

KMO Portefeuille

Fedasbest werd erkend voor KMO Portefeuille als opleidingsverstrekker met als Registratienummer: DV.O240844
Download certificaat (pdf)