Werkgroep asbestdeskundige en -inventarisatie

Verantwoordelijke: Raoel Peeters  (Asper / ABO)

In het kader van het afbouwbeleid asbest zal Vlaanderen de woningpas en het bijhorend asbestattest introduceren. Dit asbestattest zal afgeleverd worden door een asbestdeskundige die hierbij gebruik maakt van een rapporteringstool vastgelegd door OVAM.

Zowel de erkenningsvoorwaarden voor de asbestdeskundige als de rapporteringstool zijn momenteel in ontwikkeling binnen OVAM. OVAM treedt hierbij in dialoog met diverse stakeholders. In dit verband ontbreekt er momenteel een formele vertegenwoordiging vanuit de sector van erkende asbestlaboratoria en -deskundigen. Fedasbest neemt m.b.v. deze werkgroep deze rol op.

De volgende items worden besproken:        

  • Advies en feedback omtrent de in ontwikkeling zijnde inspectie- en rapporteringstool bij OVAM
  • Advies omtrent erkenningscriteria asbestdeskundige
  • Advies omtrent wenselijk certificatietraject asbestdeskundige
  • Advies omtrent aansprakelijkheid en verzekering van asbestdeskundige
  • Bepaling van code van goede praktijk inventarisatiemethodiek  
  • Verdediging van het belang van kwalitatieve inventarissen aan aanvaardbare prijzen

Leden

Naam Bedrijf
Ingrid ChalmetA&S Stonefish
Paul-Adelin RemyPegase Environnement
Peter NagelsOesterbaai
Nick CuypersAbesco
Jan Van BouwelIBEVE
Tino BraeckmanTranslab
Raoel PeetersAsper / ABO