Verkoops- en annulatievoorwaarden

Inschrijving

Met de ontvangst van je inschrijvingsformulier wordt je inschrijving als definitief beschouwd. Fedasbest kan de opleiding annuleren wanneer er onvoldoende deelnemers zijn.

Betaling

Je ontvangt een factuur na inschrijving. Deze dient betaald te worden voor start opleiding. Gelieve je factuur af te wachten en te betalen op het rekeningnummer dat vermeld staat op de factuur.

Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10 %. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10 % op het factuurbedrag, met een minimum van € 25. Alle geschillen worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel/Halle/Vilvoorde, al naargelang waar de ingeschreven firma haar maatschappelijke zetel heeft.

Annulatievoorwaarden

In het verleden hebben wij nogal wat problemen gehad met personen die zich inschreven in onze cursussen, maar die dan uiteindelijk niet kwamen opdagen.
Gezien de grote vraag naar onze opleidingen kunnen wij het ons niet meer permitteren om mensen te moeten weigeren die effectief wel de cursus gaan volgen ten opzichte van hen die zich inschrijven en niet komen opdagen.

Met de inschrijving verplicht de opdrachtgever zich ertoe deel te nemen aan het programma.
Men gaat akkoord met de algemene, verkoops- en annuleringsvoorwaarden van Fedasbest.

Wij factureren standaard twee lesdagen voorafgaand de opleiding.

Door overmacht kan Fedasbest opleidingen verplaatsen.  Dit in overleg met de klant.
Fedasbest zal alles in zijn werk stellen dit binnen de kortst mogelijke termijn op te lossen.

Bij annulatie vanaf 20 werkdagen voor aanvang van het programma is de helft van het inschrijvingsbedrag verschuldigd, vanaf 10 werkdagen voor aanvang van het programma is het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd.

Als uitzondering aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging van het doktersattest) of bij “uit dienst” (met bewijs van de zaakvoerder).

Annulatie-aanvragen zijn enkel mogelijk via mail: opleidingen@fedasbest.be.

Opgelet

Alle prijzen zijn exclusief btw, maar inclusief catering en cursus.