Verplichte opleiding asbestdeskundige inventarisatie

Huidige stand van zaken

Fedasbest zal in samenwerking en onder toezicht van de 4 kandidaat-certificatie-instellingen de verplichte opleiding asbestdeskundige inventarisatie aanbieden.

U kan zich inschrijven voor de 3 dagen van de opleiding in de verschillende provincies. Om de kwaliteit te borgen en voldoende mogelijkheid tot coaching te bieden worden per sessie maximaal 15 deelnemers toegelaten.  U kiest hieronder eerst de regio en dan voor elke opleidingsdag uw voorkeursdatum.

Het examen wordt in overleg met de door OVAM aangestelde exameninstelling vastgelegd.  

De opleidingsdagen zijn niet aaneensluitend om u de gelegenheid te geven tussentijds te oefenen op het digitale oefenplatform.    

Ons docentenkorps kan bogen op een ruime ervaring met asbestinventarisaties in België. 

Ontdek hier onze docenten.

Wenst u meer info over deze opleiding ? Contacteer Sandrina op +32(0)470 87 49 49 of opleidingen@fedasbest.be

Tarief

Voor niet-leden Fedasbest: € 965 excl. btw voor de 3-daagse opleiding.
Voor leden Fedasbest: € 772 excl. btw voor de 3-daagse opleiding.
Voor leden VMX/BSOH/OVED/PreBes: € 868,50 excl. btw voor de 3-daagse opleiding.

De tarieven voor het examen zijn op dit ogenblik nog niet gekend.

Gegevens deelnemer

Facturatiegegevens