Verplichte opleiding asbestdeskundige inventarisatie

Huidige stand van zaken

Fedasbest zal in samenwerking en onder toezicht van de 4 certificatie-instellingen de verplichte opleiding asbestdeskundige inventarisatie aanbieden.

U kan zich inschrijven voor de 3 dagen (24 u) van de verplichte opleiding in de verschillende provincies. Om de kwaliteit te borgen en voldoende mogelijkheid tot coaching te bieden worden per sessie maximaal 20 deelnemers toegelaten.  U kiest hieronder eerst de regio en dan voor elke opleidingsdag uw voorkeursdatum. Voor de data en locaties van de vrijwillige vooropleiding verwijzen we graag door naar SBM: www.sbm.be

Diplomavereisten

De kandidaat-asbestdeskundige dient te beschikken over

  • een diploma secundair onderwijs type ASO
  • een diploma secundair onderwijs type TSO
  • een buitenlands diploma dat als gelijkwaardig is erkend aan een diploma secundair onderwijs type ASO
  • een buitenlands diploma dat als gelijkwaardig is erkend aan een diploma secundair onderwijs type TSO
  • minimaal 2 jaar relevante beroepservaring, opgedaan in de afgelopen zes jaar

Het examen wordt in overleg met de door OVAM aangestelde exameninstelling (IBEX) vastgelegd.  

De opleidingsdagen zijn niet aaneensluitend om u de gelegenheid te geven tussentijds te oefenen op het digitale oefenplatform.    

Ons docentenkorps kan bogen op een ruime ervaring met asbestinventarisaties in België. 

Ontdek hier onze docenten.

Wenst u meer info over deze opleiding ? Contacteer Sandrina via opleidingen@fedasbest.be

Tarief

Voor niet-leden Fedasbest: € 1 060 excl. btw voor de 3-daagse opleiding.
Voor leden Fedasbest: € 848 excl. btw voor de 3-daagse opleiding.
Voor leden VMX/BSOH/OVED/PreBes: € 954 excl. btw voor de 3-daagse opleiding.

De tarieven en data voor het examen kan u terugvinden op www.asbestexamens.be.

Gegevens deelnemer

Facturatiegegevens