Verplichte opleiding asbestdeskundige inventarisatie

Huidige stand van zaken

Fedasbest zal in samenwerking en onder toezicht van de 4 certificatie-instellingen de verplichte opleiding asbestdeskundige inventarisatie aanbieden.

U kan zich inschrijven voor de 3 dagen (24 u) van de verplichte opleiding in de verschillende provincies. Om de kwaliteit te borgen en voldoende mogelijkheid tot coaching te bieden worden per sessie maximaal 20 deelnemers toegelaten.  Voor de data en locaties van de vrijwillige vooropleiding verwijzen we graag door naar SBM: www.sbm.be

Diplomavereisten

De kandidaat-asbestdeskundige dient te beschikken over

  • een diploma secundair onderwijs type ASO
  • een diploma secundair onderwijs type TSO
  • een buitenlands diploma dat als gelijkwaardig is erkend aan een diploma secundair onderwijs type ASO
  • een buitenlands diploma dat als gelijkwaardig is erkend aan een diploma secundair onderwijs type TSO
  • minimaal 2 jaar relevante beroepservaring, opgedaan in de afgelopen zes jaar

Het examen wordt in overleg met de door OVAM aangestelde exameninstelling (IBEX) vastgelegd.  

De opleidingsdagen zijn niet aaneensluitend om u de gelegenheid te geven tussentijds te oefenen op het digitale oefenplatform.    

Ons docentenkorps kan bogen op een ruime ervaring met asbestinventarisaties in België. 

Ontdek hier onze docenten.

Wenst u meer info over deze opleiding ? Contacteer Sandrina via opleidingen@fedasbest.be

Tarief

Voor niet-leden Fedasbest: € 1 060 excl. btw voor de 3-daagse opleiding.
Voor leden Fedasbest: € 848 excl. btw voor de 3-daagse opleiding.
Voor leden VMX/BSOH/OVED/PreBes: € 954 excl. btw voor de 3-daagse opleiding.

De tarieven en data voor het examen kan u terugvinden op www.asbestexamens.be.

Antwerpen september 2024