Vrijwillige opleiding basiskennis asbestinventarisatie

Vrijwillige opleiding (16u) met optionele praktijkmodule (8u)

In de loop van 2022 is de invoering van het verplichte asbestinventarisattest bij verkoop voor constructies ouder dan 2001 gepland. Enkel gecertificeerde “asbestdeskundigen inventarisatie”  zullen een geldig asbestinventarisattest kunnen opmaken volgens het standaard inspectieprotocol van OVAM.

FEDASBEST, de Nationale beroepsvereniging van asbestdeskudngen en erkende asbestlaboratoria, is uitstekend geplaatst om een kwaliteitsvolle en praktische opleiding door ervaren deskundigen aan te bieden.    

Doelstelling

Deze cursus heeft tot doel kandidaat-asbestdeskundigen grondig voor te bereiden op het examen dat ze zullen moeten afleggen om gecertificeerd te raken. De nadruk ligt niet enkel op het verwerven van kennis omtrent asbestverdachte materialen maar ook op de praktische aspecten van het uitvoeren van een asbestinspectie inclusief een veilige en betrouwbare staalname.

Doelgroep

Iedere kandidaat-asbestdeskundige die gecertificeerd wil worden door OVAM, alsook alle personen die zich wil verdiepen in asbest.

Programma

Dag 1
 • Wat is asbest?
 • Eigenschappen van asbest
 • Algemene historiek en gebruik van asbest
 • Asbesthoudende materialen herkennen
 • Wanneer is asbest gevaarlijk
 • Gevolgen en vermijden van asbestblootstelling
 • Wettelijk kader omtrent asbest
Dag 2
 • De asbestinventaris – soorten en gebruik
 • Bemonstering en analyse asbestverdachte materialen
 • Risicobeoordeling en analyse
 • Beheersprogramma
 • Asbestverwijdering
Optionele praktijkmodule
 • Toepassingen asbesthoudende materialen opsporen
 • Staalnames en beschermingsmaatregelen in praktijk
 • Risicoanalysetechnieken zoals bedoeld in Codex en Vlarema  
 • Voorbeeldcasussen
 • Asbestverwijderingswerken – methodieken (Eénvoudige handelingen / met bijkomende maatregelen, Couveusezak methode, Hermetische zone)

Lesmethode

 • Gebruik van diverse audiovisuele middelen (ppt, film, samples,..)
 • Door ervaren asbestdeskundigen van Fedasbest
 • Praktijksessie materialen en bemonstering (3de dag)
 • Cursusboek

Getuigschrift van deelname

U ontvangt na afloop een getuigschrift van deelname aan deze opleiding. Getuigschriften worden steeds afgeleverd na betaling factuur.

Praktische info

 • De opleiding duurt 16 uur of 2 lesdagen.
 • Voor deelnemers uit de Provincie Limburg: Deze opleiding word verzorgd door Fedasbest te Hasselt (Corda Conference, Kempische Steenweg 311, 3500 Hasselt).
 • Voor deelnemers uit de rest van Vlaanderen (uitgezonderd Limburg): Onze opleidingen in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams Brabant worden verzorgd door SBM-Escala. Raadpleeg hier de opleidingskalender van SBM-Escala
 • Deze opleiding wordt ook bedrijfsintern gegeven.
 • Fedasbest vzw is erkend als opleidingsverstrekker door de Vlaamse Overheid. De tussenkomst is bedoeld voor alle KMO’s in Vlaanderen. (KMOP)

Tarief

Voor niet-leden Fedasbest: € 495 excl. btw voor 2daagse opleiding + € 320 voor de optionele praktijkmodule.
Voor leden Fedasbest: € 340 excl. btw voor 2daagse opleiding + € 200 voor de optionele praktijkmodule.

Fedasbest werd erkend voor KMO Portefeuille als opleidingsverstrekker met als Registratienummer: DV.O240844.
Download certificaat (pdf)

Inschrijven

Wenst u meer info over deze opleiding ? Contacteer Sandrina op +32(0)470 87.49.49

Inschrijven voor deze opleiding (Limburg)