©ASBESTORAMA

Vereniging van Erkende laboratoria en deskundigen Asbest

DOEL VAN FEDASBEST

Vanuit de ruime expertise en ervaring van haar leden een maatschappelijke rol opnemen in voorlichting, bewustmaking en ondersteuning van alle verschillende belanghebbenden die betrokken zijn bij de asbestproblematiek in de meest ruime zin van het woord.

Bevorderen en verdediging van de belangen van haar leden, en meer specifiek hun activiteiten die betrekking hebben op asbest.


Oprichting

Oprichting heeft plaatsgevonden op 4 maart 2020 door 10 leden als vertegenwoordigers van Erkende laboratoria voor asbestanalyses en/of luchtmetingen door FOD WASO (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid en Sociaal Overleg).

Bestuursorgaan

Werkgroepen

NIEUWSBRIEF