Lidmaatschap aanvragen

De toetreding van een kandidaat-lid wordt, na goedkeuring van het lidmaatschap door de bestuurraad, bevestigd door het betalen van een éénmalige toetredingsbijdrage van 250,00 €. Daarnaast betalen de leden een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage, waarvan het bedrag is vastgesteld door de algemene vergadering in functie van de effectieve kosten en is momenteel vastgelegd op 500 € per kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december).
De hoogte van de lidmaatschapsbijdrage is gelijk voor alle leden.

Velden aangeduid met * zijn verplicht in te vullen.
Exploitatieadres en Facturatieadres zijn optioneel en moeten enkel ingevuld worden indien deze verschillend zijn van het adres opgegeven onder Maatschappelijke zetel.

Aanvraagformulier

Toon je onafhankelijkheid t.o.v. asbestverwijderings- en/of sloopbedrijven aan. Laad hier je statuten op in PDF formaat (maximale grootte 2mb).

Bestandsnaam:

Bestandsgrootte: