Onze opleidingsagenda voor 2021 Asbestdeskundige inventarisatie

In de loop van 2022 is de invoering van het verplichte asbestinventarisattest bij verkoop voor constructies ouder dan 2001 gepland. Enkel gecertificeerde “asbestdeskundigen inventarisatie”  zullen een geldig asbestinventarisattest kunnen opmaken volgens het standaard inspectieprotocol van OVAM. FEDASBEST, de Nationale beroepsvereniging…

Lees meer...

Asbest in het nieuws – reactie van Fedasbest

De Vlaamse overheid is momenteel volop bezig met de uitrol van een asbest afbouwbeleid met als voornaamste doelstelling om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040.  In dat kader werden zogenaamde mijlpalen vastgelegd waarop heel wat asbestmaterialen verwijderd moeten zijn, ondermeer…

Lees meer...

Wat is de meerwaarde van een analyse met elektronenmicroscopie?

Een analyse met elektronenmicroscopie kan uitsluitsel bieden wanneer de analyse met gepolariseerde lichtmicroscopie geen eenduidig antwoord geeft of wanneer analyseresultaten op basis van voorkennis in twijfel worden getrokken (bijv. isolatie van stookketels waarbij de dispersiekleuring kan afwijken). In dit geval…

Lees meer...

Volgens welke methode worden de analyses uitgevoerd?

Een betrouwbare identificatie van asbest in materialen kan enkel gebeuren met behulp van microscopische technieken.  Klassiek gebeurt de identificatie van asbest m.b.v. gepolariseerde lichtmicroscopie.  De gevoeligheid van PLM is evenwel beperkt.  Ingeval slechts sporen asbest aanwezig zijn in een materiaal…

Lees meer...

Hoe neem ik best een kleefmonster/veegmonster?

Eerste mogelijkheid Neem een stuk zwarte tape (type elektriciteitsisolatie) van ong. 10 cm lang.Neem een niet klevende drager, bijvoorbeeld glad papier waar etiketten hebben opgehangen.Neem zakjes voor monstername.Duw de zwarte tape met de klevende zijde meermaals op het stoffige oppervlak…

Lees meer...