Werkgroepen

Werkgroep luchtmetingen

Luchtmetingen hebben tot doel de vrijzetting van asbest in de atmosfeer te beoordelen. In functie van het kader waarbinnen deze metingen worden uitgevoerd zal er door de deskundige geopteerd worden voor een bepaald type van meet- en analysemethode.

Werkgroep asbestidentificatie

Een betrouwbare identificatie van asbest in materialen kan enkel met behulp van microscopische technieken. Klassiek gebeurt de identificatie van asbest m.b.v. polarisatiemicroscopie (PLM).

Werkgroep tracimat

Bij de opmaak van een sloopopvolgingsplan vormt het identificeren van asbesthoudende materialen een essentieel onderdeel.  Verontreiniging van afbraakmaterialen door asbest tijdens de sloop leidt immers tot ernstige problemen bij het hergebruik van puinfracties.  

Werkgroep asbestdeskundige en -inventarisatie

In het kader van het afbouwbeleid asbest zal Vlaanderen de woningpas en het bijhorend asbestattest introduceren. Dit asbestattest zal afgeleverd worden door een asbestdeskundige die hierbij gebruik maakt van een rapporteringstool vastgelegd door OVAM.

Werkgroep Opleidingen

De huidige Federale wetgeving legt geen voorwaarden op aan personen of bedrijven die asbestinventarissen opstellen. Er gelden noch voorwaarden op het vlak van technische bekwaamheid noch op het vlak van onafhankelijkheid.