Werkgroep luchtmetingen

Verantwoordelijke: Bernard Hermans (A-Ulab)

Luchtmetingen hebben tot doel de vrijzetting van asbest in de atmosfeer te beoordelen.  In functie van het kader waarbinnen deze metingen worden uitgevoerd zal er door de deskundige geopteerd worden voor een bepaald type van meet- en analysemethode. Bij de opvolging van asbestsaneringswerken dienen resultaten snel beschikbaar te zijn zodat bij afwijkingen snel kan opgetreden worden terwijl in het kader van risico-objectivering bij o.a. passieve blootstellingen een grotere specificiteit vereist is.

De wettelijke vereisten m.b.t. de meet- en analysemethode verschillen tussen de beleidsniveaus. 

De werkgroep wisselt ervaringen uit omtrent de diverse meet- en analysetechnieken, formuleert standpunten en adviezen t.a.v. wetgevende overheden en andere stakeholders.  

De volgende items liggen momenteel ter tafel:

  • Leidraad omtrent toe te passen meet-en analysetechnieken bij luchtmetingen
  • Modernisering van de NBN T96-102 (laatste uitgave dateert al van 1999)
  • Bepaling van de bemonsteringstrategie door het erkend asbestlaboratorium

Leden

Naam Bedrijf
Cindy DelensABL Asbestlabo
Tino BraeckmanTranslab
Tom Van De SandeA&S Stonefish
Bernard HermansA-Ulab
Carl VreboschFibrecount
Nick CuypersAbesco