Ledenvoordelen

Steeds mee met de laatste ontwikkelingen

 • Via de E-zine, website en het ledenportaal houdt Fedasbest haar leden op de hoogte

Permanente vorming

 • Kosteloze deelname aan werkgroepen van Fedasbest
 • Korting bij deelname aan workshop of opleiding georganiseerd door Fedasbest
 • Jaarlijks Fedasbest-netwerkevent
 • Occasioneel korting voor welbepaalde opleidingen bij geassocieerde organisaties

Een sterke onderneming dankzij Fedasbest

 • Kwaliteitslabel: Fedasbest hanteert kwaliteitscriteria bij toetreding
 • Handige gratis tools: modelcontracten en -rapporten
 • Marketing: Fedasbest-leden staan vermeld in de Fedasbest-databank 
 • Netwerk: direct contact met erkende asbestlabo’s en asbestdeskundigen

Verzekering

 • Korting bij Groep Casier of Groep Van Dessel – vraag zeker naar de ledenkorting

Belangenverdediging en vertegenwoordiging van de sector

 • Bekommernissen van leden worden behandeld in de werkgroepen
 • Belangenverdediging via stakeholdersoverleg met de Federale en de Gewestelijke overheden en andere belangenorganisaties zoals VAB
 • Medewerking aan studies en onderzoeken