Lidmaatschap

Volgende bedrijven, organisaties en zelfstandigen komen in aanmerking voor een lidmaatschap tot de vereniging :

 • Bedrijven en organisaties die beschikken over een geldige erkenning voor asbestanalyses door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 
 • Bedrijven, zelfstandigen of organisaties die beschikken over een geldige erkenning als asbestdeskundige door de overheid of certificering als asbestdeskundige door een door de overheid erkende certificeringsinstelling.
 • Bedrijven, zelfstandigen of organisaties die beschikken over voldoende aantoonbare deskundigheid in asbestinventarisatie en een voldoende hoge kwaliteitsstandaard, zoals vastgelegd door de vereniging.

Als criteria tot deze deskundigheid en kwaliteitsstandaard zullen hierbij volgende basisvereisten worden geborgd :

 • Degelijke kennis omtrent mogelijk asbesthoudende materialen; 
 • Kennis van de Federale en Gewestelijke wetgeving omtrent asbest;
 • Duidelijkheid omtrent de aard van de asbestinventaris;
 • Betrouwbare inspectiemethode;
 • Representatieve bemonstering van asbestverdachte materialen;
 • Veilige bemonsteringsmethode voor uitvoerder en omgeving;
 • Eénduidige methode van risicoanalyse en bepaling van beheersmaatregelen;
 • Degelijke kennis omtrent asbestsaneringstechnieken;
 • Aantoonbare ervaring.  

Daarnaast onderschrijft de vennootschap/organisatie de deontologische code van Fedasbest