Wat wordt bedoeld met ‘identificatie met polarisatiemicroscopie en dispersiekleuring’ (PLM)?

Deze methode van onderzoek is gebaseerd op het principe W.  McCrone, beschreven in boek Asbestos Identification (by W. MC Crone USA ISBN 0-904962-11-3, 1988)

Hier wordt gebruik gemaakt van optische microscopie op basis van gepolariseerd licht, en dispersiekleuring.

  • Preliminair onderzoek met stereomicroscoop, waarbij de materialen onderzocht worden op hun uiterlijke kenmerken.
  • Visueel onderzoek met stereomicroscoop, teneinde de materialen als hechtgebonden / ongebonden te kunnen onderscheiden.
  • Identificatie met behulp van polarisatiemicroscopie en dispersiekleuring.
  • Asbestverdachte vezels worden onderzocht op: de morfologie, de optische eigenschappen en vezelkleur, het pleochroïsme, de dubbelbreking (anisotropie), de extinctie (uitdoving), het elongatieteken en de polarisatiekleuren

Na dit onderzoek kan een ervaren laborant concluderen en afleiden om welke asbestvezels het gaat, hetzij het om andere vezels gaat welke niet beantwoorden aan de eigenschappen van asbestvezels.