Wat is de meerwaarde van een analyse met elektronenmicroscopie?

Een analyse met elektronenmicroscopie kan uitsluitsel bieden wanneer de analyse met gepolariseerde lichtmicroscopie geen eenduidig antwoord geeft of wanneer analyseresultaten op basis van voorkennis in twijfel worden getrokken (bijv. isolatie van stookketels waarbij de dispersiekleuring kan afwijken).

In dit geval wordt de identificatie uitgevoerd op basis van een elementenspectrum dat de chemische samenstelling van het materiaal weergeeft en waarbij we door vergelijking met pure asbeststandaarden kunnen nagaan of deze daarin aanwezig zijn. Deze analyses vereisen iets meer staalpreparatie en analysetijd en zijn daardoor tijdrovender en duurder in kostprijs.