Volgens welke methode worden de analyses uitgevoerd?

Een betrouwbare identificatie van asbest in materialen kan enkel gebeuren met behulp van microscopische technieken.  Klassiek gebeurt de identificatie van asbest m.b.v. gepolariseerde lichtmicroscopie.  De gevoeligheid van PLM is evenwel beperkt.  Ingeval slechts sporen asbest aanwezig zijn in een materiaal of de asbestvezels zijn sterk verdeeld slaagt men er soms niet in deze te identificeren met PLM.  Er kan gebruik gemaakt worden van elektronenmicroscopie (TEM of SEM).  Deze technieken kennen dan weer andere beperkingen.