Is het mogelijk de exacte concentratie van asbest in vaste (bouw)materialen te bepalen?

Neen. Er bestaan geen wetenschappelijk onderbouwde analysemethoden die de concentratie aan asbest in bouwmaterialen met een aanvaardbare betrouwbaarheid en precisie kunnen produceren.

Voor de door de FOD WASO erkende asbestanalyselaboratoria is het niet toegestaan binnen de erkenning een concentratie aan asbest te rapporteren. De analist kan een visuele schatting maken door vergelijking met referentiematerialen (waarvan de concentraties historisch gekend zijn, bijv. via producenten).