Hoe neem ik best een staal van een asbestverdacht materiaal?

Neem zakjes voor monstername en werkmateriaal om het staal te nemen.

U neemt een brokje van het materiaal (of meerdere kleine brokjes, maar niet enkel poeder), volume van een suikerklontje of stukje 2×2 cm is voldoende.

Dit steekt u in een plastic zakje dat u dichtmaakt.

U schrijft op het zakje de datum, het soort materiaal en waar u dit heeft genomen, zodat dit kan overgenomen worden op het analyserapport, of geeft het zakje een nummer zodat er geen verwarring kan ontstaan.

Doe het eerste zakje nu in een tweede zakje, zodanig dat het dubbel verpakt is, of verzamel alle genomen monsters in één monsternamezak zodat ze allemaal samen dubbel verpakt zijn.