Niki De Rycke

Niki De Rycke

ADI-Event 26/04/2024

Volgende thema’s worden besproken: 1. Van kwantiteit naar kwaliteit, geplande acties OVAM 2. Controles CI 3. Aansprakelijkheid en verzekeringen Bekijk de flyer voor meer info:

ADI-event 22/12/2023

We kregen een brok nuttige informatie over Risicoanalyse in asbestinventarisattesten. Daarna was er een boeiend panelgesprek met OVAM, CI, verzekeringen en Fedasbest. Het verslag kan u lezen in de Nieuwsbrief onderaan deze pagina