Asbestdeskundige inventarisatie

Basisopleiding (16u) met optionele praktijkmodule (8u)

19 en 24 november 2020
Sint Niklaas Industriepark-West 75 – 9100 Sint Niklaas

9 en 17 december 2020
Geel Officecenter Kleinhoefstraat 5 – 2440 Geel

In de loop van 2022 is de invoering van het verplichte asbestinventarisattest bij verkoop voor constructies ouder dan 2001 gepland. Enkel gecertificeerde “asbestdeskundigen inventarisatie”  zullen een geldig asbestinventarisattest kunnen opmaken volgens het standaard inspectieprotocol van OVAM.

FEDASBEST, de Nationale beroepsvereniging van asbestdeskudngen en erkende asbestlaboratoria, is uitstekend geplaatst om een kwaliteitsvolle en praktische opleiding door ervaren deskundigen aan te bieden.    

Doelstelling

Deze cursus heeft tot doel kandidaat-asbestdeskundigen grondig voor te bereiden op het examen dat ze zullen moeten afleggen om gecertificeerd te raken. De nadruk ligt niet enkel op het verwerven van kennis omtrent asbestverdachte materialen maar ook op de praktische aspecten van het uitvoeren van een asbestinspectie inclusief een veilige en betrouwbare staalname.

Doelgroep

Iedere kandidaat-asbestdeskundige die gecertificeerd wil worden door OVAM, alsook alle personen die zich wil verdiepen in asbest.

Programma

Dag 1
 • Wat is asbest?
 • Eigenschappen van asbest
 • Algemene historiek en gebruik van asbest
 • Asbesthoudende materialen herkennen
 • Wanneer is asbest gevaarlijk
 • Gevolgen en vermijden van asbestblootstelling
 • Wettelijk kader omtrent asbest
Dag 2
 • De asbestinventaris – soorten en gebruik
 • Bemonstering en analyse asbestverdachte materialen
 • Risicobeoordeling en analyse
 • Beheersprogramma
 • Asbestverwijdering
Extra lesdag – Praktijkmodule (optioneel, pas beschikbaar vanaf 2021)
 • Toepassingen asbesthoudende materialen opsporen
 • Staalnames en beschermingsmaatregelen in praktijk
 • Risicoanalysetechnieken zoals bedoeld in Codex en Vlarema  
 • Voorbeeldcasussen
 • Asbestverwijderingswerken – methodieken
  • Eénvoudige handelingen / met bijkomende maatregelen
  • Couveusezak methode
  • Hermetische zone

Lesmethode

 • Gebruik van diverse audiovisuele middelen (ppt, film, samples,..)
 • Door ervaren asbestdeskundigen van Fedasbest
 • Praktijksessie materialen en bemonstering (3de dag)
 • Cursusboek

Getuigschrift van deelname

U ontvangt na afloop een getuigschrift van deelname aan deze opleiding. Getuigschriften worden steeds afgeleverd na betaling factuur.

Praktische info

 • De opleiding duurt 16 uur of 2 lesdagen.
 • Deze opleiding wordt gegeven in open opleiding of bedrijfsintern.
 • Fedasbest vzw is erkend als opleidingsverstrekker door de Vlaamse Overheid. De tussenkomst is bedoeld voor alle KMO’s in Vlaanderen. (KMOP)

Tarief

€ 480 excl. btw voor 2daagse opleiding + € 180 voor de extra dagmodule (pas beschikbaar vanaf 2021!)

Inschrijven voor deze opleiding

Gegevens deelnemer

Facturatiegegevens